Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna Joanna Kończyk

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej mojej kancelarii notarialnej. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią, z której dowiecie się Państwo o zakresie dokonywanych przeze mnie czynności notarialnych, zasadach naliczania kosztów, lokalizacji i godzinach otwarcia biura.

Joanna Kończyk Notariusz

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszej kancelarii, istnieje możliwość umówienia czynności notarialnej poza godzinami urzędowania kancelarii, w dogodnym dla Państwa czasie, a także w inne dni tygodnia.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest również dokonanie czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Dane teleadresowe

Joanna Kończyk Notariusz
Kancelaria Notarialna
Al. J. Ch. Szucha nr 2/4 lokal 25
00-582 Warszawa
Klatka A, piętro 4

tel. 22 40 40 354
tel. 22 415 82 32
kom. 530 660 888

e-mail: konczyk@notariusze.waw.pl

Kancelaria czynna:
Poniedziałek - Czwartek: 800 - 1700
Piątek: 800 - 1600

Kancelaria Notarialna Joanna Kończyk Notariusz lokalizacja

Jak dojechać (mapa Google)

Czynności Notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

Joanna Kończyk Notariusz
 • sporządza akty notarialne, m. in.: umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy sprzedaży, umowy o podział majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, umowy zamiany, umowy ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, pełnomocnictwa;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - protokoły niestawiennictwa drugiej strony);
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych (notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością w celu wydania ich uprzednio wskazanej osobie);
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz

Joanna Kończyk

Joanna Kończyk Notariusz

Joanna Kończyk aplikację notarialną rozpoczęła w styczniu 2010 roku. Ukończyła ją w czerwcu 2012 roku, zaś 25 listopada 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał ją na stanowisko notariusza i wyznaczył siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie. Notariusz Joanna Kończyk, jako osoba zaufania publicznego, swoją postawą i wiedzą daje gwarancję poprawności sporządzanych czynności oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz udziela informacji także w języku angielskim i hiszpańskim.

Notariusz Joanna Kończyk prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 lokal 25 niespełna 100 m od Placu Unii Lubelskiej. Kancelaria usytuowana jest na IV piętrze, a dla Państwa wygody budynek wyposażony jest w windę. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1700, zaś w piątek 800 - 1600. Istnieje możliwość ustalenia innego dnia oraz innej godziny dokonania czynności notarialnej. Kancelaria umożliwia skorzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu (sieć Wi-Fi). Działalność Kancelarii obejmuje pełen zakres usług notarialnych, realizowany dla wszystkich klientów.

Joanna Kończyk NotariuszJoanna Kończyk Notariusz

Ważne linki

Opłaty Notarialne

W celu ustalenia wysokości opłat za planowaną czynność notarialną uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Notariusz za wykonywane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

PDF Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Poza taksą notarialną Notariusz zobowiązany jest do pobrania należnych podatków (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i opłat sądowych, które przekazuje na konta właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu, a których wysokość zależy od przedmiotu umowy, rodzaju i wartości umowy.

PDF Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
PDF Ustawa o podatku od spadków i darowizn
PDF Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Strona czynności notarialnej może wystąpić do sądu o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów związanych z zawarciem umowy. Zwolnienie można uzyskać zarówno od ponoszenia wynagrodzenia notariusza jak i opłat sądowych.

Formy płatności

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i po wcześniejszym uzgodnieniu, przelewem na konto Kancelarii.

Numer rachunku bankowego Kancelarii:
36 1160 2202 0000 0002 5155 9762

Numer rachunku do wpłat depozytów w PLN:
83 1160 2202 0000 0002 5155 9886

Numer rachunku do wpłat depozytów w EUR:
52 1160 2202 0000 0002 5156 0347

Dane rachunków bankowych

Placówka 040 Warszawa Bagatela 14
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Kancelarii najpóźniej w chwili podpisywania aktu notarialnego, Przedstawienie przez Strony wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu, nie jest wystarczające.

Kontakt / Dojazd

Dane teleadresowe

Joanna Kończyk Notariusz
Kancelaria Notarialna
Al. J. Ch. Szucha nr 2/4 lokal 25
00-582 Warszawa
Klatka A, piętro 4
(w budynku ma siedzibę Rządowe Centrum Legislacji)

tel. 22 40 40 354
tel. 22 415 82 32
kom. 530 660 888

e-mail: konczyk@notariusze.waw.pl

Kancelaria czynna:
Poniedziałek - Czwartek: 800 - 1700
Piątek: 800 - 1600

Istnieje możliwość ustalenia innego dnia oraz innej godziny dokonania czynności notarialnej.

Usytuowanie kancelarii zapewnia dogodny dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. W przypadku braku wolnych miejsc parkingowych w Al. Szucha, proponujemy zaparkować na pobliskiej ulicy Bagatela. Informujemy o konieczności wykupienia biletu parkingowego, gdyż centrum Warszawy objęte jest strefą płatnego parkowania. Obowiązuje ona od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800.

Lokalizacja kancelarii


Jak dojechać (mapa Google)

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej mogą dojechać do nas autobusami linii 119, 131, 138, 167, 168, 222, 501, 519, 522 (przystanek Plac Unii Lubelskiej), 116, 166, 180 (przystanek Łazienki Królewskie) lub tramwajami nr 4, 10, 14, 18 i 35 (przystanek Plac Unii Lubelskiej). W pobliżu znajduje się również stacja metra Politechnika.

Nota Prawna

Treść tej strony nie jest reklamą, przede wszystkim reklamą osobistą, ani ofertą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą Nr VIII/119/2013 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych.

Prawa autorskie do utworów wykorzystywanych na stronie internetowej http://konczyk.pl/ podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr 90, poz.631, z późn. zm.), a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w zakresie ustalonym z właścicielem witryny http://konczyk.pl/.

Wszelkie utwory będące przedmiotem prawa autorskiego wykorzystane w serwisie należą do ich właścicieli i korzystają z pełnej ochrony prawnej.

Projekt i wykonanie strony: Sławomir Kończyk

Informacje o materiałach wykorzystanych w witrynie http://konczyk.pl/:

 • zdjęcia wykonane przez Rafała Drożdż,
 • fotografia Placu Unii Lubelskiej udostępniona przez http://fotopolska.eu/
 • loga / godła właściwych instytucji / organizacji

Tekst oraz obrazy są chronione prawem autorskim - użycie bez zezwolenia jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone.